Dak li Oprah Tgħallem Dwar l-Arti tal-Motivazzjoni

Int taf dik is-sensazzjoni ta’ tnemnim li tindika li wasal iż-żmien għal bidu ġdid? U taf kemm-il darba dik is-sensazzjoni titfi? Id-differenza bejn li trid bidla u li tkun kapaċi ssostniha tirriżulta f’fattur kruċjali wieħed: il-motivazzjoni. Hija l-kelma ta’ Oprah għall-2016—u biex titgħallem aktar dwar kif taħdem, reċentement qamet ma’ Brendon Burchard, awtur ta’ Il-Manifest tal-Motivazzjoni u wieħed mill-aktar mexxejja influwenti fil-qasam tat-tkabbir personali. Il- konversazzjoni tagħhom—u l- ideat taʼ Burchard—se jkunu utli għalik fl- aħħar jum tas- sena daqs kemm fl- ewwel jum.Oprah : Tista’ tgħidli kif sirt taf x’taf dwar in-natura tal-motivazzjoni?

Brendon Burchard : Mewt. Meta kelli 19-il sena, kont f’inċident tal-karozza orribbli, u għallimni li fl-aħħar ta’ ħajjitna, aħna nistaqsu dawn il-mistoqsijiet kollha. U l-mistoqsijiet tiegħi, skoprejt, kienu: Verament għext ħajti? Kont inħobb? Kont jien importanti? U ma kontx kuntent bit-tweġibiet. Kien hemm dan il-mument meta ħriġt mill-karozza—demmi ma’ ġismi kollha—u staqsejt, Jien jimpurtani ? Kont żagħżugħ, allura lanqas kont konness mal-idea tal-mortalità, imma ħassejtha u għaddiet minni. U għalhekk, fix-xhur ta’ wara, ħsibt dwar dawk il-mumenti u l-grazzja li ħassejt dakinhar u rrealizzajt li kelli bżonn inkun aktar intenzjonat.OW: Il-kelma ewlenija—intenzjoni. Fil Il-Manifest tal-Motivazzjoni, tgħid li hemm arti għall-motivazzjoni u tibda b'deċiżjoni.BB: Ukoll, hemm post tal-bidu. U dak il-post tal-bidu għal kulħadd huwa l-ambizzjoni. Illum ilkoll nibżgħu minn dik il-kelma għax għamluha ħażina fl-aħħar tas-snin 80. Bħallikieku x-xewqa mhix xi ħaġa tajba.

OW: Niftakar li intervistatur, li mhux se nsemmih, darba qalli, 'Int pjuttost ambizzjuż, hux?' U qalet dan b’tali mod li ħsibt, Forsi għandha tifsira doppja. Imma nerġgħu lura għal dak li qed tgħid—jeħtieġ li jkollna ambizzjoni jew xewqa, u ħafna nies jintilfu xi mkien bejn ix-xewqa u dak li jagħmel. Kull sena, in-nies jibdew b'ambizzjoni kbira u xewqa kbira, iżda sa nofs Frar qatgħu qalbhom. Ninnotaha fil-ġinnasju: Madwar Frar, ma jkollokx għalfejn tistenna aktar it-treadmill. X'ġara? Dik x'inhi?

BB: Hemm partijiet differenti għall-motivazzjoni. In-nies li qed titkellem dwarhom fil-ġinnasju jippossjedu nofs l-ewwel parti, li hija ambizzjoni—iżda l-ambizzjoni trid tkun magħquda mal-istennija. Sens li għandek ħolma għalik innifsek li temmen li tista’ tiġri. Ħafna nies għandhom l-ambizzjoni, iżda qatt ma jistaqsu lilhom infushom, Verament nemmen li nista’ nagħmel dan ? It-tieni parti hija attenzjoni u sforz. Jeħtieġ ammont straordinarju ta 'attenzjoni biex timmanifesta kwalunkwe ambizzjoni. Imma l- ħajja tintervjeni—distrazzjonijiet u obbligi jeħdulna mill- ambizzjoni li kellna oriġinarjament. F'Jannar, aħna qed iffukaw fuq l-għanijiet tagħna. Niktibhom fil-ġurnali tagħna, inpoġġuhom fuq vision boards, nitkellmu dwarhom għax kulħadd jistaqsi, ‘X’tixtieq din is-sena? X'inhi l-ħaġa tiegħek?' Allura hemm komunikazzjoni soċjali li tappoġġjak, iżda dan mhux qed jiġri sa Marzu. Sa dakinhar, l-unika ħaġa li qed nitkellmu dwarha huma t-taxxi.

OW: Iċ-ċavetta biex ikollok motivazzjoni u tibqa' motivata hija...

BB: Attenzjoni u sforz. Li hija l-aktar parti diffiċli għax jiddependu fuq l-attitudni u l-ambjent. Kif inħossni dwar il-ġurnata tiegħi? Qed indawwar lili nnifsi ma’ nies tajbin? Il-ħila li niffukaw u nibqgħu dixxiplinati fir-rigward tal-ħolma jew ix-xewqa reali tagħna hija diffiċli minħabba żewġ għedewwa: l-oppressjoni personali u l-oppressjoni soċjali. Sa Marzu, forsi r-raġel tiegħek qed jgħid, 'Well, int ma għamiltx daqshekk tajjeb f'dan.' Jew it-tfal tiegħek jgħidu, ‘Ommi, irrid li terġa’ lura. Int kont tagħtini aktar ħin.' Imma l-ġiri għal kwalunkwe ambizzjoni jieħu ż-żmien lil xi ħadd jew xi ħaġa.

OW: Mela jekk se tibqa’ motivat, trid tkun lest li tagħti l-attenzjoni u l-isforz, u tkun taf li wieħed ma jaħdimx mingħajr l-ieħor?

BB: Il-motivazzjoni tiġi mill-isforz. In-nies jgħidu, 'Nixtieq li jkolli aktar motivazzjoni llum, għax imbagħad nipprova xi ħaġa.' Imma l-ħsieb tagħna huwa lura. Il-mod kif jaħdem moħħna huwa li d-dopamina—l-hekk imsejħa kimika li tħossok tajjeb—tiġi rilaxxata mat-tieni li fil-fatt. tagħmel xi ħaġa. Allura l-motivazzjoni ma tiġix qabel, tiġi wara.

OW: Hekk hu. Dejjem ngħid ‘Nixtieq li nħossni qisu taħdem,’ imma jekk taħdem, allura tħossok taħdem.

BB: Assolutament. Irridu nirrikonoxxu u nifhmu li l-att li nsegwu l-ħolm tagħna u li nkunu nfusna sħaħ huwa dak li jippermettilna nħossuna ħajjin. Il-ħajja ma sseħħx fis-skiet. Il-ħajja ma tiġrix fir-ripressjoni. Aliveness jiġri fl-azzjoni.

Artikli Interessanti