Il-laqgħa ma’ Mattie Stepanek

Mattie StepanekMill-mument li semgħet l-istorja tiegħu, Oprah riedet tiltaqa’ ma’ Mattie Stepanek ta’ 11-il sena. Mattie twieled b'forma rari ta' distrofija muskolari. Biex iduru, għandu bżonn siġġu tar-roti u ossiġnu. Madankollu Mattie qatt ma ħalla l-marda tiegħu żżommu taħt: Huwa qala’ ċinturin iswed junior fl-arti marzjali waqt li kien marbut ma’ tank tal-ossiġnu; u minkejja li għandu biss 11-il sena, huwa home-schools fil-livell ta’ junior tal-iskola sekondarja.

Imma r-rigal veru ta’ Mattie huwa għall-poeżija. 'Nikteb biex nesprimi l-ħsibijiet tiegħi, is-sentimenti tiegħi,' jgħid. 'Irrid li n-nies jaħsbu.'Mattie Stepanek u OprahMattie għandu tliet xewqat f’ħajtu. 'Wieħed, li l-ktieb tiegħi jiġi ppubblikat sabiex inkun nista' nxerred il-messaġġ tiegħi ta' paċi mad-dinja. Tnejn, biex nitkellem mal-eroj tiegħi, Jimmy Carter,’ jgħid Mattie. 'U [tlieta], biex niltaqgħu ma' Oprah Winfrey.'

Mattie kellu l-ewwel xewqa tiegħu meta żewġ kotba tal-poeżija tiegħu, Qlub tal-qalb u Vjaġġ Permezz Qalb , fejn ippubblikat aktar kmieni din is-sena. It-tieni xewqa tiegħu saret realtà meta kellu konversazzjoni bit-telefon mal-President Carter. 'Kont eċċitati ħafna,' jgħid Mattie. 'Ma stajtx nemmen.'

Biża’ riċenti tas-saħħa ħalla lil Mattie qrib il-mewt, iżda llum, it-tielet xewqa tiegħu qed isseħħ!Mattie jgħid li xi adulti ppruvaw iġibuh biex iċedi t-tliet xewqat tiegħu favur ħolm ieħor, iżda baqa’ veru. ‘Li tmur Disney World tispiċċa f’ġimgħa; li jkollok shopping spree jispiċċa f’ġurnata,’ jgħid. 'Imma li tkun tista' tkellem lil Jimmy Carter, li tkun tista' nkolli l-ktieb tiegħi ppubblikat, li tkun tista' nitkellem miegħek illum, idum għal dejjem,' Mattie jgħid lil Oprah.

Mattie StepanekMattie ilu poeta sa mill-età ta’ 3 snin. Jgħid li kien jitla’ għand ommu, Jeni, u jitlobha biex ittajpja x-xogħol tiegħu fuq il-kompjuter tal-familja. 'Ngħid, 'Ommi tista' tikteb xi ħaġa għalija jekk jogħġbok?' U kienet tgħid, ‘Żgur,’’ jgħid hu. 'Kont ngħidilha dawn il-poeżiji, u kienet ittajpjahom għalija.'

B’dawk l-ewwel kitbiet, Mattie lanqas biss kien jaf li kien qed jikteb poeżija. 'Kont biss nesprimi s-sentimenti tiegħi. Kont qed ngħid dak li ħassejt li kelli bżonn ngħid.' Illum, Mattie jikteb il-poeżija tiegħu waħdu fuq il-kompjuter tiegħu.Mattie Stepanek u OprahIl-poeżija ta’ Mattie hi mimlija b’dak li hu jsejjaħ ‘heartsongs’.

'Għanja tal-qalb m'għandhiex għalfejn tkun kanzunetta f'qalbek. M’għandux għalfejn ikun qed jitkellem dwar l-imħabba u l-paċi. Jista 'jkun biss il-messaġġ tiegħek. Jista’ jkun is-sentiment tiegħek,’ jgħid hu. ‘Xi nies jistgħu saħansitra jsejħulha kuxjenza, minkejja li dan mhuwiex verament dak li hu. Huwa l-messaġġ tiegħek, dak li tħoss li trid tagħmel.'

Kulħadd għandu għanja tal-qalb, jgħid Mattie. ‘Hu x’inhu, xorta tkanta l-istess messaġġ sabiħ ta’ paċi u mħabba. In-nies qed jiġġieldu dwar kif l-għanjiet tal-qalb tagħna huma differenti. Iżda m'għandhomx għalfejn ikunu l-istess,' jgħid Mattie. 'Dik hija s-sbuħija. Aħna mużajk ta 'rigali. Kull wieħed minna għandu s-sbuħija ta' ġewwa tagħna tkun xi tkun kif inħarsu.'

Mattie StepanekDarba, waqt li kien qiegħed f’sodda tal-isptar qrib il-mewt, Mattie jgħid li ra anġli ġejjin għalih. 'Kien sbuħija lil hinn mill-immaġinazzjoni u d-deskrizzjoni. Meta qomt, l-ewwel ħaġa li għedt kienet, 'Temminx fis-siġar tal-Milied, l-anġli huma ħafna isbaħ minn hekk.''

Din hija l-poeżija ta’ Mattie, ‘When I Die’:
Meta mmut, irrid inkun
Tifel fis-Sema.
Irrid inkun
Kerub ta’ għaxar snin.
Irrid inkun
Eroj fis-Sema,
U li jġib il-paċi,
Eżatt bħall-mira tiegħi fid-dinja.
Se nistaqsi lil Alla jekk nistax
Għin lin-nies fil-purgatorju.
Jien se ngħinhom jaħsbu,
Dwar ħajjithom,
Dwar l-ispirti tagħhom,
Dwar il-futur tagħhom.
Jien se ngħinhom
Isma 'l-Għanijiet tal-Qalb tagħhom stess mill-ġdid,
Allura jistgħu finalment
Ara wiċċ Alla,
Hekk hekk.
Meta mmut,
Irrid inkun,
Eżatt bħalma nixtieq inkun
Hawn fuq l-art.

Mattie StepanekOmm Mattie, Jeni, għandha l-istess marda li għandu, iżda ma kinitx taf li kellha qabel wara li welldet lil Mattie u t-tliet aħwa tiegħu.

'Kont għajjien ħafna u b'ħafna wġigħ imma assumejt li dak kien l-istress li jkolli tfal morda bħal dawn,' tgħid Jeni. 'Meta ġejt dijanjostikat bil-verżjoni adulta tad-distrofija muskolari, li hija aktar indeboliment tal-muskoli, marru lura u ċċekkjaw lit-tfal. Tnejn minnhom kienu diġà mietu, iżda Mattie u ħuh Jamie kienu għadhom ħajjin. Ġew iddijanjostikati bil-[verżjoni] tat-trabi, li hija newroloġikament devastanti u dejjem—ħlief fil-każ [ta’ [Mattie]—fatali matul it-tfulija bikrija.'

Oħt Mattie, Katie, mietet ta’ sentejn; ħuh Stevie miet ta’ 6 xhur; u ħuh Jamie miet ta’ 4 snin.

Mattie jgħid li tliet affarijiet iżommuh għaddej. ‘Li nesprimi s-​sentimenti tiegħi u mbagħad l-​opportunità li naqsamha maʼ oħrajn huwa biss rigal bħal dan,’ jgħid hu. 'Ħaġa oħra hija kif in-nies jgħinuni permezz tagħha, bħal ommi, sħabi, ħolm tiegħi. U fattur ieħor importanti ħafna għala jien hawn illum nitkellem miegħek huwa t-talb.'
Mattie StepanekMinkejja dak kollu li ġara lil Mattie, jgħid li għadu jara mirakli f’ħajtu kuljum. “Anke jekk l-unika ħaġa li tiġri hu x-xogħol tiegħi fl-iskola, huwa miraklu li nasal nagħmel hekk għax ma stajtx nagħmel dan jekk kont fis-sema,” jgħid Mattie. 'B'mod li hu tajjeb, imma b'mod ieħor dan huwa ħażin.'

Il-poeżija mhix l-uniku passatemp kreattiv ta’ Mattie. Huwa wkoll kollettur tal-blat akkanit, b'blat minn madwar id-dinja inklużi dawk mill-Irlanda, kastell Ġermaniż u biċċa mill-Ħajt ta' Berlin. L-aħħar żieda tiegħu mal-kollezzjoni hija blata li qabad il-ġurnata l-oħra f'Chicago!

Oprah għandu ftit aktar blat ġdid għal Mattie biex iżid mal-kollezzjoni tiegħu: blat iskritt bil-kliem 'Paċi,' 'Wish,' 'Mattie,' 'Oprah' u 'Heartsongs'.

Sfortunatament, Mattie miet fit-22 ta 'Ġunju, 2004, iżda l-impatt pożittiv tiegħu fuq id-dinja jibqa' jgħix.

Ftakar lil Mattie
Ara ġieħ video lil Mattie
Oprah titkellem ma’ Mattie
Dr Maya Angelou titkellem ma’ omm Mattie, Jeni
Oprah għenet biex tiddedika l-Mattie J.T. Stepanek Park f'Maryland
Ippubblikat10/19/2001

Artikli Interessanti