L-ixkaffa tal-kotba ta’ Kathryn Morris

Ġorġ Kurjuż
Minn H.A. ReyMeta kont tifla, dejjem ilħaqt għal dawn il-kotba. Tant ippreferejt l-avventuri miġnun ta’ din ix-xadina ċkejkna milli stejjer ta’ prinċipessa. Bħala adult, sirt naf li meta l-awtur u martu ħarbu minn Franza fl-1940, telqu biss bi ftit mill-possedimenti tagħhom u l-oriġinali. Ġorġ Kurjuż manuskritt. Inħobb l-idea li ma kinux se jitilqu mingħajrha. Kull meta xi ħadd li naf qed jistenna tarbija, jien dejjem nagħtiha l-kollezzjoni kollha—sebaʼ kotba b’kollox. Ramona l-Pest
Minn Beverly ClearyMorna minn Texas għal komunità għanja f’Connecticut meta kont fl-iskola elementari. Ma konniex f’qagħda tajba, għalhekk kont daqsxejn imwarrab. It-tfal ivvutawni pest tal-klassi. Imma niftakar li kont inħobb il- Ramona kotba tant li ħadtha bħala kumpliment. Ramona marċ fuq it-taħbit tat-drummer tagħha stess, u jien dejjem stajt nirrelata ma’ bniet hekk. Ħoss il-Biża u Agħmlu Xorta
Minn Susan Jeffers, PhDMadwar 14-il sena ilu, kont f’inċident bil-karozza, għalhekk mort il-Ġappun biex nagħmel xi reklami biex nagħmel biżżejjed flus biex nikseb karozza ġdida. Ħassejtni waħdi, u ma kellix lil min inkellem—kien qisu a Mitluf fit-Traduzzjoni esperjenza. Dan il-ktieb kien tħalla fl-appartament li kont noqgħod fih Huwa ħafna ġewż u boltijiet self-help; it-teorija hija, jekk għandek il-biża—u kulħadd għandu—jeħtieġ biss li timxi minnha. Tista’ tkisser il-biża’ tiegħek f’partijiet, imma trid tgħaddiha, għax l-aħjar opportunitajiet tiegħek jinsabu fuq in-naħa l-oħra. Is-Sede tar-Ruħ
Minn Gary Zukav

Ħabbejt il-ktieb kollu, iżda speċjalment il-parti dwar il-kawża u l-effett. Zukav jitkellem dwar kif tasal fil-qiegħ ta' x'inhuma l-motivazzjonijiet tiegħek. Jgħid li għandek tistaqsi lilek innifsek x'qed tipprova toħroġ minn kull interazzjoni. Verament weġibt għall-kunċett ta’ ‘dress rehearsal’—kif xi esperjenzi huma prattika għal dak li ġej. Niftakar li għamilt audition għal mara li ma stajtx niflaħ. Bqajt inħossni mnaqqsa kull darba li ltqajna. Il-ktieb ifformula s-sitwazzjoni għalija.

Irrealizzajt li kien hemm raġuni li kont għaddej minn dan. Forsi kelli bżonn nitgħallem li ma kellix għalfejn nipparteċipa f’dan il-proġett jew li kien dress rehearsal għal livell ieħor f’ħajti fejn nagħżel li ma naħdemx ma’ nies abbużivi. Il-Mixja tal-Artist
Minn Julia Cameron

Meta bdejt nagħmel għall- ewwel darba l- programm li jispjega Cameron, kont ilni naħdem għal xi żmien. Matul il-proċess, indunajt li kelli niddeċiedi x’tip ta’ artist kont, x’tip ta’ mara kont, u x’se nikkontribwixxi għan-negozju ta’ Hollywood. Il-ktieb għenni nara li kelli noħloq il-moffa tiegħi stess, li kelli nagħżel dak li nemmen li hu tajjeb f’ħajti u fl-arti. Għandi ħabib li kien reżistenti għall-qari Il-Mixja tal-Artist għax kien 'hekk L.A.' Ħsibt hekk, ukoll. Imma jekk tagħmel il-programm, f'daqqa waħda, int mara aħjar, attriċi aħjar, u ħabib aħjar. Naf Dan Huwa Veru
Minn Wally Lamb

Ir-rumanz jirrakkonta l-istorja ta’ tewmin identiċi li huma skiżofreniċi. Għall-ewwel taħseb li se tkun l-aktar dwar il-ħu bid-disturb, iżda Lamb tpoġġi lill-aħwa 'normali' taħt mikroskopju. Ħafna minna nafu lil xi ħadd li għandu albatros madwar għonqu, u Lamb juri li ħafna drabi l-eqreb nies qrib il-pazjenti jidħlu f’rwoli strambi, bħal ‘Jien min jieħu ħsieb, hekk nagħmel,’ u jġorru dawk l-identitajiet tul kollu. ħajjithom. Ħadd qatt ma jgħid, ‘Iva, imma min hu int ?' Il-karattru prinċipali jrid jiftaħ dak kollu li jaħseb li hu veru biex joħroġ bi tweġiba għal dan.

Artikli Interessanti