Aha ta' Julianna Margulies! Mument

Julianna MarguliesĦa lejl eżawrjenti, komplut bil-biki tat-tarbija, biex l-attriċi tifhem f’istante dak li ommha kienet ilha tgħidilha għal għexieren ta’ snin. Erġajt lura għax-xogħol fis-sajf li għadda meta ibni, Kieran, kellu 5 xhur u nofs. Fin-negozju tiegħi, naħdmu 17, 18-il siegħa kuljum, u kont eżawrit. U meta tkun għajjien, l-awto emozzjonali tiegħek tkanta l-aktar qawwi, u għalhekk mhux dejjem taħseb b’mod ċar.Lejla waħda Kieran qam fis-2; ir-raġel tiegħi kien barra, u kelli 6 A.M. ħin tas-sejħa biex tkun fuq is-sett. Ma kontx naf x’kien ħażin miegħu—forsi uġigħ fil-gass—imma kien xi jkun, din it-tarbija ma kinitx ferħana. Ħdimt lili nnifsi fi stat sħiħ ta’ ansjetà dwar kif ma kontx se torqod biżżejjed, kif kont se nkun tard għax-xogħol, kif inkun għajjien meta nasal hemm... li kollox għamel biss affarijiet agħar. U propju dakinhar, smajt il-vuċi ta’ ommi f’rasi tgħid dak li dejjem qaltli: ‘Għasi, dan huwa mument biss; mhux il-kumplament ta' ħajtek.'

Meta tkun żgħir, għandek it-tendenza li ma tisma’x lill-ġenituri tiegħek. Imbagħad int stess issir ġenitur u taħseb, ‘Ohhhh, mela dak x'riedet tfisser.' Sa dak il-lejl qatt ma fhimt fuq xiex kienet qed titkellem. Kien daqshekk poignant, għaliex sibtha f'sekonda waħda.I kkalmat immedjatament. Hekk kif żammejt lil Kieran, ħsibt, 'X'inhu l-agħar li jista' jiġri? Allura jkolli boroż taħt għajnejja; hekk huma n-nies tal-makeup.' Kif irrilassajt, hekk għamlet it-tarbija, u fl-aħħar stajt inpoġġih u ​​mmur lura fis-sodda. Kont għajjien meta mort ix-xogħol wara tliet sigħat irqad? Żgur. Imma għaddejt il-ġurnata.Fi kwalunkwe mument partikolari, aħna ġeneralment naħsbu dwar dak li ġara fil-passat jew dak li se jiġri fil-futur. Inkun f'nofs xena fuq ix-xogħol u naħseb, 'O Alla tiegħi, ma għedtx lin-nanny li għandha bżonn tiġi għada kmieni!' Il-ħin kollu għandi nagħmel rukkell nnifsi għax jien nagħmel, u jien dejjem naħseb dwar dak li jmiss fuq il-lista tiegħi. Aħna dejjem infakkru biex nibqgħu fil-mument preżenti, imma meta dak il-mument preżenti jkun wieħed stressanti, taħseb li se jdum għal dejjem. Il-għid t’ommi poġġejt l-affarijiet f’perspettiva għalija b’mod notevoli, għax ġagħlitni nirrealizza li l-mumenti kollha jgħaddu malajr, it-tajbin kif ukoll il-ħżiena. Sirt naf b’dan il-lejl li qgħadt hemm, għajjien, inżomm it-tarbija tiegħi li kienet qed tibki: ‘Qabel ma nkun nista’ ngħaqqad għajnejh, se jkollu 14-il sena u ma jħallinix nidħol fil-kamra tiegħu!’

Minn dak il-lejl, ngħid bejni u bejn ruħi tal-inqas darba kuljum: ‘Dan huwa mument biss; mhux il-kumplament ta' ħajtek.' Ngħidha lin-neputija tiegħi, li għandha 19-il sena u mhix ċerta x’ trid tagħmel b’ħajjitha; meta jkollha 30 sena, tkun tixtieq li tkun għadha kif ħadet gost li jkollha 19-il sena. Ngħidha lil sħabi li qed ikollhom it-trabi. Jien ngħid, 'Igawdu minnu kollu, anke l-affarijiet stressanti, għax qatt ma jerġa' jkollok dak il-ħin magħhom.' Dak li jgħidu n-nies huwa minnu: Int għandu jgħixu fil-preżent. Minflok tagħmel żminijiet diffiċli diffiċli, agħmilhom iħobbu. Li tkun taf li dan huwa mument wieħed biss, ikun xi jkun it-tip ta’ mument, huwa mod aktar paċifiku kif tgħix.

- Kif qal lil Suzan Columbus


Aqra ieħor Aha! MumentMarcia Gay Harden

Jada Pinkett Smith

Edie Falco

Artikli Interessanti