Silta minn The Lovely Bones

The Lovely BonesJisimni Salamun, bħall-ħut; l-isem, Susie. Kelli erbatax-il sena meta ġejt maqtul fis-6 ta’ Diċembru 1973. F’ritratti tal-gazzetti ta’ tfajliet neqsin mis-snin sebgħin, il-biċċa l-kbira kienu qisni: tfajliet bojod b’xagħar kannella maws. Dan qabel ma bdew jidhru tfal ta’ kull razza u sess fuq il-kartun tal-ħalib jew fil-posta ta’ kuljum. Kien għadu lura meta n-nies jemmnu li affarijiet bħal dawn ma ġrawx.Fl- yearbook tiegħi tal- junior high kelli kwotazzjoni minn poeta Spanjol li oħti kienet daritni, Juan Ramón Jiménez. Kienet hekk: 'Jekk jagħtuk karta rregolata, ikteb il-mod l-ieħor.' Għażiltha kemm għax esprimiet id-disprezz tiegħi lejn l-inħawi strutturat tiegħi à la-klassi kif ukoll għax, peress li ma kienx xi kwotazzjoni dopey minn grupp rock, ħsibt li mmarkani bħala letterarju. Jien kont membru tal-Cess Club u Chem Club u nħaraq dak kollu li ppruvajt nagħmel fil-klassi ec tad-dar tas-Sinjura Delminico. L-għalliem favorit tiegħi kien is-Sur Botte, li jgħallem il-bijoloġija u kien iħobb janima ż-żrinġijiet u l-awwisti li kellna nissekkaw billi nġegħluhom jiżfnu fit-twaġen tax-xama’ tagħhom.

Ma kontx maqtultx mis-Sur Botte, anzi. Taħsibx li kull persuna li se tiltaqa' fiha hawn hija suspettata. Dik hi l-problema. Qatt ma tkun taf. Is-Sur Botte ġie għall-mafkar tiegħi (kif, nista nżid, għamel kważi l-iskola sekondarja kollha—Qatt ma kont daqshekk popolari) u bki mhux ħażin. Kellu tifel marid. Dan ilkoll konna nafu, allura meta daħak biċ-ċajt tiegħu stess, li kien sadid ħafna qabel ma kellih, aħna dħakmu wkoll, u ġiegħluh kultant biss biex jagħmel lilu kuntent. Bintu mietet sena u nofs wara li jien. Kellha lewkimja, imma qatt ma rajtha fis-sema tiegħi.Il-qattiel tiegħi kien raġel mill-viċinat tagħna. Ommi għoġobhom il- fjuri tal- fruntiera tiegħu, u missieri tkellem miegħu darba dwar il- fertilizzant. Il-qattiel tiegħi kien jemmen f’affarijiet antikwati bħall-qxur tal-bajd u l-bażi tal-kafè, li qal li kienet użat ommu stess. Missieri ġie d-dar jitbissem, jagħmel ċajt dwar kif il-ġnien tar-raġel jista’ jkun sabiħ imma kien jinten sa ġenna għolja ladarba tolqot mewġa ta’ sħana.Imma fis-6 ta’ Diċembru, 1973, kienet qed tagħmel il-borra, u ħadt shortcut mill-għalqa tal-qamħirrun lura mis- junior high. Kien dlam barra għax il-ġranet kienu iqsar fix-xitwa, u niftakar kif iz-zkuk tal-qamħirrun imkissrin għamlu l-mixja tiegħi aktar diffiċli. Il-borra kienet nieżla ħafifa, qisha daqqa ta’ idejn żgħar, u kont qed nifsi minn mnieħri sakemm tant kienet għaddejja li kelli niftaħ ħalqi. Sitt piedi minn fejn kien is-Sur Harvey, ħarġet ilsieni biex nduq snowflake.

'Tħallixni niskantak,' qal is-Sur Harvey. Ovvjament, f’għalqa tal-qamħirrun, fid-dlam, bqajt mistagħġeb. Wara li kont mejjet ħsibt dwar kif kien hemm ir-riħa ħafifa tal-kolonja fl-arja iżda li ma kontx kont qed nagħti kas, jew ħsibt li kienet ġejja minn waħda mid-djar ta’ quddiem. PAĠNA: Siltiet minn The Lovely Bones ta' Alice Sebold. Copyright © 2009 minn Little, Brown & Company, Inc. Id-drittijiet kollha riżervati. L-ebda parti minn din is-silta ma tista’ tiġi riprodotta jew stampata mill-ġdid mingħajr permess bil-miktub mill-pubblikatur.

Artikli Interessanti