Aha ta' Anthony Mackie! Mument: Kif Tgħallimt Nieħdu Azzjoni

Attur Anthony MackieTrabbejt b’sens ta’ intraprenditorija—missieri kellu negozju tas-soqfa, u trabbejt bl-idea li qatt ma trid li xi ħadd jgħidlek x’tista’ tagħmel u x’ma tistax tagħmel. Ħadt dan għal qalbi. Minflok sirt inġinier bħal ħu, mort mort New York biex inkun attur. Dejjem kont ħsibt lili nnifsi bħala nibda nnifsi.Imma bħal ħafna nies, kultant sibt ruħi nilmenta aktar milli nieħu azzjoni meta xi ħaġa fl-inħawi tiegħi kienet nieqsa. Sebaʼ snin ilu, mort noqgħod Crown Heights, Brooklyn, u malajr skoprejt li kien hemm ftit postijiet fejn niġbor—u l-ebda bar fejn stajt inkessaħ, nara l-futbol, ​​niltaqaʼ maʼ nies oħra tal- lokal, u nieħu tixrob. Ridt li l-lokal tiegħi nħossni aktar komunità. Imma ma kontx verament investit. Meta kont ngħaddi minn siti ta' kostruzzjoni fiż-żona, kont ngħid biss, 'Nistaqsi x'inhu għaddej hemmhekk.'

Imbagħad lejl wieħed wara li rajt logħba taʼ New Orleans Saints—waħdi, fuq is-sufan tiegħi—imxi minn post mill-aqwa l-kantuniera mid-dar tiegħi. F'daqqa waħda ħarġet fuqi li kien hemm xi ħaġa li suppost inkun ngħid minflok: 'Naf x'inhu għaddej hemm għax qed nibnih.' Ħsibt, jien ser nagħmilha. Jien ser nibni l-post tal-viċinat tagħna.Ftaħt NoBar BKNY fis-sajf li għadda. Kienet tħossok tajjeb li nara problema—mhux biss f’ħajti imma fil-komunità tiegħi—u naf li kont qed nirranġaha, li kont dħalt hemmhekk u ħeġġiġt idejja. U ħloqt it-tip ta’ post fejn nixtieq noqgħod barra: Fil-bar tiegħi, qatt m’int se tħallas $15 għal cocktail jew tisma’ mazz ta’ nies rawdy jgħajtu fuq xulxin. Ridt niftaħ post li kien affordabbli u komdu, fejn in-nies setgħu jsiru jafu lill-ġirien tagħhom. L-għan tiegħi kien li nsib soluzzjoni u nwettaqha, u jien kburi li għamilt hekk. Issa meta nara bżonn, naħseb, 'Għaliex nistenna li xi ħadd ieħor jimla?'Aktar Aha! Mumenti

Artikli Interessanti